Objednávky

Schvalování přijatých faktur

Manažerské schvalování přijatých faktur. Automatické doplnění schvalovatelů podle parametrů, které je možné plně konfigurovat. Pomáhá zabránit zpracování duplicitních či falešných dokladů. Slouží také jako digitální archiv dokladů.

- pro nákupní a finanční oddělení, pro manažery

CRM

Řízení vztahů se zákazníky

Systém pro evidenci a plánování návštěv, hovorů, zakázek, stížností a dalších aktivit vázaných k Vašim klientům. Nezbytný modul pro obchodní tým a management k okamžitému přehledu obchodních a klientských událostí a jejich vyhodnocování.

- pro obchodní oddělení

Projekty

Řízení projektů

Modul pro přehlednou evidenci projektů, přidělování úkolů, sledování stavu a vyhodnocení. Různé pohledy, hledání a filtrování. Možnost evidovat a sledovat náklady a strávený čas na jednotlivých úkolech.

- pro manažery

Personalistika

Evidence zaměstnanců

Nástroj pro personální oddělení k evidenci zaměstnanců či externích pracovníků, řazení podle oddělení a pozic, zadávání cílů a jejich hodnocení, přidělování a evidence svěreného majetku, schopností, znalostí či absolvovaných školení.

- pro personální oddělení

Docházka

Evidence pracovní doby

Záznam příchodů a odchodů včetně evidence přesčasů, plánování dovolených či jiných absencí, jejich schvalování a tvorba reportů a exportů pro mzdovou účtárnu. Tisk týdeních, měsíčních a ročních přehledů do PDF.

- pro personální oddělění, pro zaměstnance

Logistika

Řízení logistiky

Evidence a plánování logistiky nebo servisních požadavků. Záznám a životní cyklus událostí vázaných na zákazníky a kontraktory. Týdení, měsíční či roční přehledy, vyhledávání, filtrování podle různých parametrů a stavů.

- pro logistiky a dispečery

Fakturace

Online fakturace

Modul pro tvorbu vydaných faktur. Generovaní faktur do .PDF, včetně QR Platby, import bankovních výpisů pro párování plateb.

- pro fakturanty, pro účtárnu

Majetek

Evidence majetku

Evidence majetku a jeho životního cyklu od pořízení po vyřazení. Přehledné filtrování, přidělování osobám. Možnost zadávat události, jako Odesláno na servis, apod.

- pro účtárnu, pro IT oddělení

Knihovna

Spisový archiv

Modul pro digitalní schvalování a archivaci dokumentů, smluv, směrnic či nařízení. Vše na jednom místě, ve složkách se všemi detaily, s upozorněním na expiraci.

- pro manažery, pro asistentky

BORGIT Consulting s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha
Česko
+420 724 444 916
kontakt @ borgit.cz