Manažerský schvalovací systém

Schvalovací workflow přijatých faktur, docházky, projektů, logistiky, crm, majetku

Kompaktní a modulární online informační systém pro správu interních agend firem, úřadů, institucí a nebo škol. Systém se skládá z následujích modulů : Schvalování objednávek, Personalistika, Evidence pracovní doby, Evidence majetku, Knihovna dokumentů, Projektové řízení, Evidence logistiky, CRM, Fakturace. S jejich pomocí sjednotíte interní procesy, které jsou nezbytné pro efektivní chod vašich oddělení. Implementací těchto modulů pocítíte významný úbytek emailové komunikace a hledání. Schvalovací worklflow v jednotlivých modulech si upravíte podle potřeb v konfiguraci, zautomatizujete si procesy a nastavíte reporting dle Vašich parametrů.

Vícejazyčné
Uživatelská oprávnění
Vlastní terminologie
Emailové notifikace
Kliknutím schváleno

Objednávky

Schvalování přijatých faktur

Manažerský nástroj pro bezpapírové schvalování přijatých faktur. Navrženo finanční účtárnou a nákupním oddělením. Propojuje více oddělení, minimalizuje chyby a nedorozumění, zamezuje nejasnostem. Umožňuje párování s interní objednávkou resp. košilkou k faktuře, zabraňuje zpracování falešných faktur a hlídá duplicity.

CRM

Řízení vzahů se zákazníky

Systém pro evidenci a plánování návštěv, hovorů, zakázek, stížností a dalších aktivit vázaných k Vašim klientům. Nezbytný modul pro obchodní tým a management k okamžitému přehledu obchodních a klientských aktivit či požadavků a jejich následné vyhodnocování.

Logistika

Plánování logistiky a servisních požadavků

Evidence a plánování logistiky nebo servisních požadavků. Záznám a životní cyklus událostí vázaných na zákazníky a kontraktory. Týdení, měsíční či roční přehledy, vyhledávání, filtrování podle různých parametrů a stavů.

Personalistika

Personální systém

Nástroj pro personální oddělení k evidenci zaměstnanců či externích pracovníků. Řazení podle středisek, oddělení, pozic či skupin. Zadávání cílů a jejich hodnocení pro sledování kariérního vývoje. Přidělování a evidence svěreného majetku, definice schopností, znalostí či absolvovaných školení.

Docházka

Evidence pracovní doby, přesčasů a absencí

Záznam příchodů a odchodů do zaměstnání včetně evidence přesčasů, plánování dovolených či jiných absencí, jejich schvalování a tvorba reportů pro mzdovou účtárnu. Zahrnuje státní svátky a nabízí několik různých pohledů.

Projekty

Projektové řízení a evidence úkolů

Modul pro přehlednou evidenci a řízení projektů, přidělování úkolů zodpovědným osobám, sledování stavu a vyhodnocení. Různé pohledy, hledání a filtrování. Možnost evidovat a sledovat náklady a strávený čas na jednotlivých úkolech.

Majetek

Evidence majetku

Evidence majetku a jeho životního cyklu od pořízení po vyřazení. Přehledné filtrování, přidělování sveřeného majetku osobám. Možnost zadávat různé události, jako např. Výpadek, Oprava, apod.

Fakturace

Online fakturace

Modul pro tvorbu vydaných faktur. Generovaní faktur do .PDF, včetně QR Platby, import bankovních výpisů pro párování plateb.

Knihovna

Elektronická archivace dokumentů

Modul pro digitalní archiv a schvalování dokumentů, smluv, směrnic či nařízení. Vše na jednom místě s upozorněním na expiraci.

Reference

Úžasně jednoduché na ovládání, nemuseli jsme nikoho školit a vysvětlovat jak se tento systém používá. Prostě jsme s tím hned začali pracovat.

BORGIT Consulting s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha
Česko
+420 724 444 916
kontakt @ borgit.cz