Online evidence docházky, pracovní doby a přesčasů, schvalování dovolených


Online evidence pracovní doby a přesčasů, planování a schvalování dovolených

Nástroj pro Personalistiku a Účtárnu, podklad pro výpočet mzdy


Máme pro Vás webovou aplikaci Procurama.com, která se skládá z několika samostatných modulů. Nákupní objednávky, Personalistika, Docházka, Majetek, Dokumenty, Projekty. Jedná se o sjednocení běžných, ale nutných firemních agend, které jsou často řešeny pomocí excelových tabulek. Procurama je poskytována jako cloudové řešení, v níž máte data pohromadě a strukturovaně. Je spolehlivá a snadná na ovládání, jelikož zobrazuje data ve formě tabulek, jak všichni znáte z Excelu.

Spravce firemních nákladů - schvalování objednávek

Objednávky

Manažerský správce firemních nákladů pro tvorbu, schvalování a archivaci nákupních objednávek. S možností vkládat doklady k objednávkám. Navrženo účetním oddělením.

Nástroj pro personalistiku

Personalistika

Modul Personalistika pro evidenci zaměstnanců a externích pracovníků. Ke sledování události, zákonných školení, cílů a hodnocení zaměstnanců či externích pracovníků.

Evidence docházky a pracovní doby

Docházka

Elektronický systém pro evidenci docházky, pracovní doby a různých druhů absencí s možností schvalování. Slouží jako podklad ke zpracování mzdové agendy. Tisk přehledů, měsíčních a ročních reportů.

Evidence majetku s životním cyklem

Majetek

Evidence majetku a jeho životní cyklus. Historie svěřeného majetku u zaměstnanců.

Knihovna dokumentů jako Sharepoint

Dokumenty

Elektronická evidence dokumentů, smluv, směrnic, návodů a pod. Alternativa k Sharepoint.

Sdílené projektové řízení a plánovaní

Projekty

Projektové plánování s distribucí úkolů a sledování jejich splnění. Kontrola termínů, výdajů, a strávené doby spojené s projektem.